Vsebina vaše košarice

ISKANJE PO TRGOVINI:

Elektronska obvestila

Prijavite se na elektronska obvestila in bodite obveščeni o novostih katere potekajo v podjetju Bralko d.o.o.

Novice

SUPER NOVICA ZA LJUBITELJE KAVE IN TISTE, KI ŽELIJO SHUJŠATI!
Ponedeljek, 13. februar 2017

SUPER NOVICA ZA LJUBITELJE KAVE IN TISTE, KI ŽELIJO SHUJŠATI!

Ste že slišali za enostaven nasvet, ki daje energijo in pospeši hujšanje?  V kavo dodajte tole sestavino in metabolizem bo skočil v višjo prestav...

Več

MAGIČNI TRIO KI TOPI MAŠČOBE!
Torek, 31. januar 2017

MAGIČNI TRIO KI TOPI MAŠČOBE!

MAGIČEN NAPITEK V BOJU PROTI ODVEČNIM KILOGRAMOM!  Kombinacija PETERŠILJA, VODE in LIMONE povzroči izgubo kilogramov, čiščenje telesa, posp...

Več

NAGRADNA IGRA - izberi izdelek BREZPLAČNO
Petek, 09. december 2016

NAGRADNA IGRA - izberi izdelek BREZPLAČNO

Pravila in pogoji nagradne igre  » IZBERI IZDELEK BREZPLAČNO« . Bralko d.o.o. (v nadaljevanju: organizator), Šmartno ob Paki 134, 3327 Šma...

Več

Če boste imeli to rastlino v hiši, nikoli več ne boste gostili PAJKOV, MUŠIC IN OSTALIH INSEKTOV!
Petek, 10. junij 2016

Če boste imeli to rastlino v hiši, nikoli več ne boste gostili PAJKOV, MUŠIC IN OSTALIH INSEKTOV!

Prav nihče nerad na stenah ali v kotih svojega doma, vidi pajkovo mrežo in ostale obiskovalce … Kolikokrat ste si že rekli, bolj kot čistim več ...

Več

Kje nas najdete

Bralko d.o.o.
Šmartno ob Paki 134
3327 Šmartno ob Paki
T: 03/891-55-60
M: 041/680-451
W: www.bralko.si
W: tjasa.bralcom@siol.net

Splošni prodajni pogoji

Splošni pogoji nakupov v spletni trovini bralko.moja-kosarica.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. Splošne in ostale pogoje poslovanja BRALKO d.o.o.  trgovskega centra določa podjetje cLoovis d.o.o. programske rešitve ki je tudi upravljalec spletnega trgovskega mesta  bralko.moja-kosarica.si in je le ta tudi zdelek omenjenega podjetja

Upravitelj spletne trgovine:
FIRMA:
 CLOOVIS Programske rešitve d.o.o.
KRATKO IME: CLOOVIS, d.o.o.
SEDEŽ IN NASLOV: Mrakova 7, 5280 Idrija
TEL: 059 091 994
MATIČNA ŠTEVILKA: 3885593000

Ob registraciji v sistem trgovine obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.
V spletni trgovini bralko.moja-kosarica.si se lahko kot registrirani uporabnik (član) prijavite osebno ali kot predstavnik podjetja ali organizacije, vkolikor posredujete verodostojne zahtevane podatke.
Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi. Geslo je tajno in znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.
Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke posredovane ob registraciji in oddaji naročila. Fizična oseba je izključno tisti registrirani uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.
Bralko d.o.o. in fizične osebe medsebojne obveznosti urejajo s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov.
Bralko d.o.o. in pravne ter fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, medsebojne obveznosti pri nakupih preko trgovine urejajo s posebno pogodbo v pisni obliki oziroma sprejemom pogojev ob izvedbi registracije. V primerih, ko preko trgovine naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, ko je to posebej navedeno v samem zakonu.
Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

 

Kopija členov Zakona o varstvu potrošnikov, ki opredeljujejo pogoje vračila kupljenega blaga in
ščitijo potrošnika pri nakupu na daljavo:

34. Člen - ZVPot

1) Za pogodbe, sklenjene na daljavo, se po tem zakonu
štejejo pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev, vključno s finančnimi
storitvami, ki so sklenjene med podjetjem in potrošnikom na podlagi
organiziranega programa za ponujanje blaga ali storitev na daljavo, ki ga vodi
podjetje in ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za
komunikacijo na daljavo, vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba
sklenjena.

(2) Sredstva za komuniciranje na daljavo so tista
sredstva komunikacije, ki omogočajo sklenitev pogodbe tako, da ni potrebna
istočasna fizična prisotnost pogodbenih strank.

(3) Sredstva za komuniciranje na daljavo so zlasti:
pisemske pošiljke in druge tiskovine, katalogi, telefonski pogovori,
oglaševanje v tisku z naročilnico, televizijska prodaja, faksimile naprava,
elektronska pošta in svetovni splet oziroma internet.

43.a člen

(1) Določila tega zakona o pogodbah, sklenjenih na
daljavo, se ne uporabljajo za:

1. pogodbe o gradnji in prodaji nepremičnin ter
pogodbe o drugih pravicah na nepremičninah razen oddaje v najem; 2. pogodbe o
časovnem zakupu nepremičnin, ki so urejene z določbami od 59. do 60.e člena
tega zakona; 3. pogodbe o prodaji hrane, pijače ali drugega blaga, ki je
namenjeno vsakodnevni porabi in ga potrošniku na dom, njegovo prebivališče ali
njegovo delovno mesto dobavljajo prodajalci; 4. pogodbe o nastanitvi, prevozu,
gostinskih storitvah, dobavi hrane in pijače, obisku prireditev in storitvah za
prosti čas, kjer se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost v točno
določenem trenutku ali v točno določenem roku; 5. pogodbe, ki so sklenjene: – s
pomočjo prodajnih avtomatov; – z operaterji telekomunikacij ob uporabi javnih
telefonskih govorilnic; – na javni dražbi. (2) Pri pogodbah o finančnih
storitvah, ki obsegajo začetni sporazum o storitvi, temu pa sledijo zaporedni
posli ali niz ločenih poslov iste vrste, se določbe tega zakona uporabljajo
samo za začetni sporazum. Kadar začetnega sporazuma ni, zaporedni ali ločeni
posli pa so iste vrste, opravljeni v določenem času med istimi pogodbenimi
strankami, se določbe 43.b in 43.c člena uporabljajo samo pri prvem poslu.
Kadar pa se posel iste vrste ne opravlja več kot eno leto, velja naslednji posel
za prvega v novem nizu poslov.

43.b člen

(1) Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, mora potrošnik dobiti v času, ki je primeren glede na sredstvo komunikacije,najkasneje pa preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, naslednje podatke:

1. firmo in sedež podjetja;

2. bistvene lastnosti blaga ali storitve, vključno z najkrajšim rokom trajanja
pogodbe, če je predmet pogodbe trajna ali ponavljajoča se izpolnitev;

3. ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami;

4. morebitne stroške dostave;

5. podrobnejšo ureditev plačila ter načina in roka dobave ali izpolnitve;
6. opis pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č členom tega zakona; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom nima pravice do odstopa mora biti o tem izrecno obveščen;

7. stroške, povezane z uporabo komunikacijskega sredstva, če se ti stroški razlikujejo od običajne osnovne tarife, ki jo potrošnik običajno plačuje;

8. rok veljavnosti ponudbe, še posebej cene.

(2) V primeru, da gre za sklenitev pogodbe v okviru storitev
informacijske družbe, morajo biti, poleg podatkov, navedenih v prejšnjem
odstavku, in podatkov, navedenih v tretjem odstavku 2. člena, pred sklenitvijo
pogodbe potrošniku na voljo naslednji podatki: 1. točna navedba tehničnih
korakov, ki vodijo do sklenitve pogodbe; 2. navedba ali bo sklenjena pogodba
shranjena pri podjetju in na kakšen način bo možen dostop do nje; 3. navedba
tehnoloških sredstev, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred
oddajo naročila; 4. jeziki, v katerih je možno skleniti pogodbo. (3) V vsakem
primeru pa je podjetje, razen če se pogodba sklene izključno z izmenjavo
elektronske pošte ali primerljivih posameznih sporočil, dolžno potrošniku,
takoj po prejemu naročila, potrditi naročilo, in sicer v elektronski obliki ter
posredovati pogodbena določila v obliki, ki zagotavlja njihovo hranjenje in
kasnejšo uporabo. (4) Podatki iz tega člena, katerih komercialni namen mora
biti jasno izražen, morajo biti predstavljeni jasno in nedvoumno ter na način,
ki je primeren glede na sredstvo komuniciranja na daljavo, pri tem pa je treba
upoštevati načelo vestnosti in poštenja ter načelo varstva oseb, ki po
zakonodaji držav članic niso poslovno sposobne. (5) V primeru, da gre za
sklenitev pogodbe o finančnih storitvah, mora potrošnik poleg podatkov iz
prvega odstavka dobiti tudi naslednje podatke: 1. opis glavnih značilnosti
finančne storitve; 2. glavno poslovno dejavnost podjetja in vse naslove, ki so
pomembni v poslovnem odnosu med potrošnikom in ponudnikom; 3. identiteto in
naslov morebitnega zastopnika podjetja v državi članici, kjer ima potrošnik
stalno prebivališče, ter identiteto, naslov in funkcijo morebitne tretje osebe,
ki poklicno sodeluje v poslu, pa ni ponudnik; 4. če je podjetje vpisano v sodni
ali drug javni register, register, v katerega je vpisano, z navedbo vpisne
številke ali druge enakovredne oznake; 5. če je za dejavnost podjetja potrebno
posebno dovoljenje, podatke o ustreznem nadzornem organu; 6. skupno ceno, ki jo
mora za finančno storitev potrošnik plačati podjetju, vključno z vsemi
provizijami, taksami in izdatki ter vsemi davki, ki jih podjetje odvede pri
opravi storitve, ali, če natančne cene ni mogoče navesti, osnovo za njen
izračun, ki potrošniku omogoča preverjanje cene; 7. po potrebi ustrezno
opozorilo, da je finančna storitev povezana z instrumenti, ki so zaradi svojih
posebnih lastnosti ali postopkov za izvedbo obremenjeni s posebnim tveganjem
ali pa je njihova cena podvržena nihanjem na finančnih trgih, na katere
ponudnik nima vpIiva, kot tudi opozorilo, da pretekli donosi niso kazalec
prihodnjih donosov; 8. opozorilo glede možnosti obstoja dodatnih davkov in/ali
stroškov, ki jih ne odvede ali zaračuna ponudnik; 9. podatke o morebitnem
znesku, ki ga mora potrošnik plačati v primeru odstopa od pogodbe na podlagi
petega odstavka 43.d člena; 10. podatke o tem, ali je potrošniku dostopen
mehanizem za izvensodno reševanje sporov in opis morebitnih pogojev za dostop
do tega mehanizma; 11. pogodbeno določilo glede prava, ki se uporablja za
pogodbo, sklenjeno na daljavo.

43.c člen

(1) Podjetje mora potrošniku v primernem času zagotoviti na primernem trajnem nosilcu podatkov podatke iz prejšnjega členatega zakona vendar najkasneje ob dobavi blaga ali začetku opravljanja storitve,
če mu ti podatki niso bili dani na takšen način že prej.

(2) V roku iz prejšnjega odstavka mora podjetje
zagotoviti še:

1. pisno obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona ter o načinu in pogojih izvrševanja te pravice oziroma pisno obvestilo, da potrošnik v primerih iz petega odstavka 43.č člena te pravice
nima; 2. naslov, kamor lahko potrošnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave; 3. podatke o servisni službi in veljavnih garancijskih pogojih; 4. pogoje za odpoved pogodbe pri pogodbah, sklenjenih za nedoločen čas, oziroma
pri pogodbah, sklenjenih za čas daljši od enega leta. (3) V primeru pogodbe o finančnih storitvah morajo biti potrošniku podatki iz prejšnjega člena ter podatki o vseh pogodbenih pogojih zagotovljeni na primernem trajnem nosilcu
podatkov že v času, preden potrošnika zavezuje pogodba ali ponudba. Izjemoma lahko podjetje izpolni svojo obveznost iz tega odstavka takoj po sklenitvi pogodbe, če je bila pogodba na potrošnikovo željo sklenjena z uporabo sredstva
za komuniciranje na daljavo, ki ne omogoča predložitve podatkov in pogodbenih pogojev v navedeni obliki. (4) Potrošnik lahko kadarkoli v času pogodbenega odnosa zahteva predložitev pogodbenih pogojev na papirju. Poleg tega ima
potrošnik pravico do spremembe sredstva za komuniciranje na daljavo, razen če je to nezdružljivo s sklenjeno pogodbo ali vrsto finančne storitve. (5) Določbi prvega in drugega odstavka se ne uporabljata za storitve, ki se opravijo
neposredno preko sredstva za komuniciranje na daljavo, če gre za enkratno storitev, ki jo zaračunava operater komunikacijskega sredstva. Tudi v tem primeru pa ima potrošnik pravico dobiti točen naslov, kamor lahko pošlje svoje
pritožbe. (6) Za primeren trajni nosilec podatkov velja tisti nosilec podatkov, ki potrošniku omogoča shranjevanje nanj naslovljenih podatkov tako, da so mu dostopni za kasnejšo uporabo v obdobju, primernem glede na namen podatkov, in
ki omogoča nespremenjeno predstavitev shranjenih podatkov. Primerna oblika je predvsem pisno obvestilo.

43.č člen

(1) Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri pogodbah o življenjskem zavarovanju, sklenjenihna daljavo in pogodbah sklenjenih na daljavo, ki zadevajo osebna pokojninska zavarovanja, je ta rok 30 dni. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.

(2) Če je podjetje v celoti izpolnilo obveznost iz 43.c člena tega zakona, teče rok za uveljavljanje pravice iz prvega odstavka tega člena pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe ali z dnem, ko je podjetje izpolnilo to obveznost, če je bila ta obveznost izpolnjena po sklenitvipogodbe.

(3) Če podjetje izpolni svojo obveznost iz 43.c člena po dobavi blaga, začne teči štirinajstdnevni rok za odstop od pogodbe naslednji dan po dnevu izpolnitve te obveznosti, če še ni pretekel rok treh mesecev iz naslednjega odstavka.

(4) Če podjetje ni v celoti izpolnilo obveznost iz 43.c člena tega zakona, traja rok za odstop od pogodbe tri mesece. Ta rok začne teči pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe. S potekom tega roka ugasne pravica potrošnika, da od pogodbe odstopi.

(5) Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena: 1. pri pogodbah, katerih predmet je blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od nihanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva in ki lahkonastopijo v roku odstopa od pogodbe, kot npr. pri pogodbah o storitvah v zvezi z devizami, instrumenti denarnega trga, prenosljivimi vrednostnimi papirji, deleži v kolektivnih naložbenih podjemih, finančnimi terminskimi pogodbami, vključno z enakovrednimi instrumenti z gotovinskim plačilom, terminskimi pogodbami o obrestni meri, obrestnimi in valutnimi zamenjavami ter zamenjavami na podlagi delnic ali delniškega indeksa, ter opcijami za nakup ali prodajo kateregakoli navedenega instrumenta, vključno z enakovrednimi instrumenti z gotovinskim plačilom; 2. pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro
pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe; 3. pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, če je potrošnik odprl varnostni pečat; 4. pri pogodbah o dobavi časopisov, revij in periodičnih publikacij; 5. pri pogodbah za igre na srečo in storitvah loterije; 6. pri zavarovalnih pogodbah za potovanje in prtljago ali podobnih kratkoročnih zavarovalnih pogodbah z veljavnostjo, krajšo od enega meseca. (6) Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga, razen v primeru iz petega odstavka naslednjega člena.

43.d člen

(1) Če je potrošnik v primeru iz prejšnjega člena tega
zakona odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila.

(2) Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če podjetje zamudi z vračilom plačil, mora potrošniku poleg zakonitih
zamudnih obresti plačati še eno desetino prejetih plačil za vsakih dopolnjenih
trideset dni zamude pri vračilu. (3) Če je potrošnik blago že prejel in od
pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati
podjetju v tridesetih dneh po sporočilu iz prvega odstavka 43.č člena tega
zakona, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova
količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. (4) Vrnitev prejetega
blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od
pogodbe. (5) Če je potrošnik odstopil od pogodbe o finančnih storitvah, lahko
podjetje od njega zahteva plačilo storitve, ki jo je zanj dejansko opravilo.
Izpolnjevanje pogodbe se lahko začne šele s potrošnikovim soglasjem. Plačilo
mora biti sorazmerno obsegu že opravljene storitve v primerjavi s celotno
pogodbo in ne sme pomeniti pogodbene kazni. Podjetje lahko zahteva od
potrošnika plačilo le, če dokaže, da je bil potrošnik o njem ustrezno obveščen
v skladu z 9. točko petega odstavka 43.b člena tega zakona.

43.e člen

(1) Podjetje mora izpolniti svoje obveznosti iz
pogodbe v roku trideset dni od sklenitve pogodbe, razen če se stranki nista
dogovorili drugače.

(2) Če podjetje ne more izpolniti svoje obveznosti,
ker blago ni na razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitve, mora
podjetje o tem takoj obvestiti potrošnika in mu vrniti vsa opravljena plačila.
Za vračilo plačil se uporablja določba drugega odstavka 43.d člena tega zakona.

43.f člen

Če se v zvezi s pogodbo sklenjeno na daljavo, zlorabi potrošnikova plačilna ali kreditna kartica, ima potrošnik, v primeru da transakcija še ni bila opravljena, pravico do preklica plačila pri podjetju, registriranem in pristojnem za opravljanje transakcije. V primeru, da jetransakcija že opravljena ima potrošnik pravico zahtevati vračilo zneska odpodjetja, kateremu je bil znesek nakazan.


Vse cene so navedene v evrih (€) in že vključujejo 22-odstotni DDV. Bralko, d. o. o. (v nadaljevanju: Bralko) jamči možnost nakupa po pogojih (cene, popusti, darila, način dostave, soudeležbe pri poštnini ...), ki so veljali na dan naročila.  Veljavnost cen izdelkov, ki imajo popust, je označena na strani, kjer so prikazani izdelki s popusti.  Velja originalni račun, ki ga prejmete ob plačilu oziroma ob dostavi v povezavi s splošnimi pogoji, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila.
Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Sklenjena pogodba je shranjena v informacijskem arhivu na sedežu Podjetja. Dostop do pogodbe je mogoč na sedežu podjetja Bralko d.o.o. in sicer vsak delovni dan od 8.00 do 16.00.
Bralko si pridržuje pravico, da izjemoma (delno) odstopi od izvedbe naročila v primerih, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji.  V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od pogodbe z naše strani takoj obvestili.
S klikom na gumb »Zaključi in oddaj naročilo« potrjujete, da ste kot kupec seznanjeni s prodajno-plačilnimi pogoji, ki so tu navedeni, in da ste bili nanje ob nakupu izrecno opozorjeni.
Kodeks ravnanja po ZEPT: Bralko, d. o. o., posluje v skladu z zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.


Novo v trgovini

Masažni stol model XL - sejemski eksponat (rabljen)

Masažni stol model XL ponuja: 
Elegantno oblikovan
6x manuelna masaža za hrbet
16 zračnih blazin za noge in stegna
Bočna anticelulitna mas...

Spletna cena: 600,00 €

Masažni stol Senator - sejemski eksponat (RABLJEN)

Masažni stol SENATOR velja med masažnimi stoli  za  preprostejšega, vendar  daje zelo kvalitetno masažo. Vgrajeno ima  učinkovito tehniko gnetenja,  t...

Spletna cena: 200,00 €

Baterija za sesalnik Galaxy Turbo

Baterija za robotski sesalnik Galaxy Turbo.- NIMH- 14,4V-2.200mAh

...

Spletna cena: 45,00 €

Izdelki v akciji

MISS ROTANTE ČISTILNA METLA

METLA MISS ROTANTE je čistilna naprava, ki hkrati pometa in shranjuje smeti v zabojnik. Pometanje z njo je hitro, enostavno in učinkovitoPometa s sis...

Popust: -28,57%
Spletna cena: 25,00 €

Robotski sesalnik Galaxy Suzuka Aqua

Galaxy Suzuka Aqua - Pred sabo sesa, za sabo mokro briše!NOVOST  ► Vodni rezervoar - Snemljivi vodni rezervoar, preko treh kapalnih točk enakomerno ...

Popust: -0,00%
Spletna cena: 420,00 €

VITALNEK masažni pas za vrat in ramena

VITALNEK - Masažni pas za vrat in ramena!  Poskrbi za lajšanje bolečin vratu in ramen, ki so posledica prisilne drže. Prijetna  toplota in masažne ...

Popust: -20,10%
Spletna cena: 159,00 €

Spletno trgovino poganja - Moja Košarica